Logo WEiTI - Wirtualne Drzwi Otwarte

Systemy informacyjno-decyzyjne

Podejrzyj zajęcia w ramach kierunku Informatyka, specjalność systemy informacyjno-decyzyjne. Zajęcia rozwijają umiejętność łączenia komputerów z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.

Systemy informacyjno-decyzyjne

Specjalność Systemy informacyjno-decyzyjne obejmuje interdyscyplinarny obszar zagadnień leżących na styku nowoczesnego przemysłu i zaawansowanych technologii informatycznych. Zakres kształcenia obejmuje umiejętność łączenia komputerów z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi, poznanie organizacji oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym, umiejętność posługiwania się, konfigurowania i administrowania sieciami komunikacyjnymi, organizację systemów gromadzenia informacji oraz metodykę analizy i projektowania systemów sterowania, zarządzania i wspomagania decyzji. Program specjalności Systemy informacyjno-decyzyjne zorientowany jest na kształcenie informatyków projektujących nowe systemy informatyczne i zarządzających systemami istniejącymi. Do tego są potrzebne umiejętności dobrego specjalisty informatyka oraz umiejętności rozwiązywania zadań dotyczących analizy i modelowania systemów (np. działów firm) oraz tworzenia optymalnych strategii czy harmonogramów ich funkcjonowania. Podczas pracy w laboratoriach studenci poznają metody i oprogramowanie wspomagające proces projektowania, systemy operacyjne i sieci stosowane przy budowie systemów rozproszonych oraz skomputeryzowane systemy sterowania przemysłowego. Pogłębiona specjalizacja następuje w ramach profili dyplomowania: Systemy wspomagania decyzji oraz Systemy sterowania i zarządzania.

 

Perspektywy zatrudnienia

 

Specyficzne kwalifikacje absolwenta specjalności Systemy informacyjno–decyzyjne obejmują znajomość oprogramowania podstawowego systemów komputerowych (wielozadaniowe systemy operacyjne i usługi sieciowe) oraz systemów baz danych (np. Oracle), umiejętność działania na styku komputera z otoczeniem i oprogramowania ze sprzętem oraz umiejętność tworzenia oprogramowania dla systemów czasu rzeczywistego, umiejętność tworzenia specjalistycznego oprogramowania aplikacyjnego (zarządzanie w sieciach komputerowych, inteligentne systemy obliczeniowe i eksperckie, systemy wspomagania decyzji i optymalizacji, systemy informatyki przemysłowej).

Potencjalni pracodawcy to:

    firmy dostarczające sprzęt i oprogramowanie informatycznych systemów zarządzania i automatyzacji produkcji, np. Siemens, Festo, ICL, IBM, CSBI, Oracle, SAP;

    przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług, np. Huta Luccini, Thomson–Polkolor, Coca–Cola, FSO–Daewoo, Stomil, Petrochemia Płock S.A., hurtownie, supermarkety, firmy internetowe i telekomunikacyjne;

    firmy dostarczające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, np. Oracle, Microsoft, IBM, Softbank, Macrosoft;

    przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące lokalne sieci i systemy komputerowe, np. Polskie Linie Lotnicze LOT, biura projektowe, banki i urzędy, laboratoria, szpitale;

    uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje wymagające od pracownika umiejętności projektowania zaawansowanych systemów informatycznych