Logo WEiTI - Wirtualne Drzwi Otwarte

Grafika komputerowa

Szczegółowe informacje o przedmiocie Grafika komputerowa znajdziecie poniżej.

Kod przedmiotu: GKOM
Nr wersji: 3
Nazwa: Grafika komputerowa
 
JD: 4
ECTS: 4
JK: 30
Zaliczanie: B
Ocenianie: 5
Semestr wprowadzenia: 13Z
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Jan Zabrodzki
Opis: Studia I stopnia - ISI, SID (sem.5), etap B4

Wymiary

Typ zajęć Wymiar
W 2
L 2
Kod przedmiotu Nazwa Dyskonto JD Dyskonto ECTS
ECOGR Computer Graphics 4 4

Ostatnie realizacje

Semestr Realizacja Prowadzący Instytut Liczba miejsc
15Z A prof. dr hab. Jan Zabrodzki IN 130

Przynależność do klas tematycznych i programowych

Klasa Nazwa Typ klasy
GRAFK Grafika komputerowa Tematyczna
MINIB Metody i techniki inżynierii inf. (I-B) Programowa
MINIC Metody i techniki inżynierii inf. (I-C) Programowa
OT Przedmioty obieralne techniczne Programowa
PINI Podstawy informatyki (I) Programowa
PINJ Podstawy informatyki (J) Programowa
PP-ISI Przedmioty podstawowe specjalności ISI Programowa

Konspekt

Streszczenie ----
Treść wykładu
 1. Wstęp do grafiki komputerowej (typowy tor obliczeń, wyświetlanie obrazów) (1h).
 2. Grafika rastrowa (podstawowe algorytmy: odcinek, okrąg, wypełnianie, obcinanie, zwalczanie zakłóceń) (4h).
 3. Barwa w grafice komputerowej (2h).
 4. Przekształcenia geometryczne 2D i 3D (2h).
 5. Krzywe i powierzchnie Béziera (1h).
 6. Modelowanie brył (CSG), Brep, sweep, octree, reprezentacja wolumetryczna) (2h)
 7. Rzutowanie, eliminacja powierzchni niewidocznych (2h).
 8. Metody renderingu powierzchni (cieniowanie płaskie, Gourauda, Phonga, metoda śledzenia promieni, tekstury) (3h).
 9. Animacja (1h).
 10. Procesory graficzne (1h).
 11. Stereoskopia i monitory 3D (1h).
 12. Sztuczna rzeczywistość (1h).
 13. Formaty i standardy graficzne (1h).
 14. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów (2h).
 15. Kompresja obrazów (2h)
 16. Kolokwia (4h).
Literatura
 1. Foley J. i in., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995, 2002
 2. Zabrodzki J. (red.), Grafika komputerowa, WNT 1994
 3. Malina W., Smiatacz M., Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, EXIT 2008