Logo WEiTI - Wirtualne Drzwi Otwarte

Laboratorium Multimediów Zakładu Telewizji IRTM

Nowe stanowiska do rozpoznawania twarzy i rekonstrukcji trójwymiarowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w Laboratorium Multimediów Zakładu Telewizji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych.

Dowiedz się więcej o systemie do rozpoznawania twarzy, który umożliwia identyfikację osób na podstawie zdjęć przechowywanych w bazie danych.

Więcej informacji o projektach autorów znajdziecie na ich stronach internetowych: http://www.ire.pw.edu.pl/~jnaruniec/ oraz http://ztv.ire.pw.edu.pl/mkowalski/

Jeśli jesteście zainteresowani zajęciami o zbliżonej tematyce, zapraszamy na przedmiot Analiza Semantyczna Obrazu i Dźwięku - ASOD, na którym prezentowany jest szeroki zakres tematów dotyczących wizji komputerowej.