Logo WEiTI - Wirtualne Drzwi Otwarte

SAR radar in Poland PL

microSAR - pierwszy w Polsce miniaturowy system radarowy SAR (ang.

Synthetic Aperture Radar) o tak wysokiej rozróżnialności, przeznaczony dla małych (w tym bezzałogowych) jednostek latających. System umożliwia wykonywanie precyzyjnych zobrazowań powierzchni ziemi w każdych warunkach atmosferycznych, także przy braku widoczności. Projekt NCBiR, zrealizowany przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.